ASLİ ÜYELER

 • Ali Mostafazadeh (Matematik)
 • Murat Tekalp (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • Umran İnan (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • İrşadi Aksun (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • Ziya Öniş (Uluslararası İlişkiler)

ŞEREF ÜYELERİ

 • Tekin Dereli (Fizik)

ASOSİYE ÜYELER

 • Kaan Güven (Fizik)
 • Metin Muradoğlu (Makine Mühendisliği)

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİLİM AKADEMİSİ ÜYELERİ

ASLİ ÜYELER

 • Zeynep Aycan (Psikoloji)
 • Ali Çarkoğlu (Siyaset Bilim)
 • Levent Demirel (Polimer Fizikokimyası)
 • Tekin Dereli (Fizik)
 • Önder Ergönül (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
 • Sami Gülgöz (Psikoloji)
 • Attila Gürsoy (Biyoenformatik)
 • Ahmet İçduygu (Siyaset Bilimi)
 • Umran İnan (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • Çiğdem Kağıtçıbaşı (Psikoloji)
 • Özlem Keskin (Hesaplamalı Biyoloji)
 • Ali Mostafazadeh (Fizik)
 • Özgür Müstecaplıoğlu (Fizik)
 • Şevket Ruacan (Patoloji)
 • Alphan Sennaroğlu (Fizik)
 • Gün Şemin (Psikoloji)
 • Murat Tekalp (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • Kemal Türker (Fizyoloji)
 • Pekcan Ungan (Biyofizik)
 • Ali Ülger (Matematik)
 • Hakan Ürey (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
 • Ersin Yurtsever (Kimya)