Bireye saygı, yararlılık ve adalet…

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, insan araştırmalarına katılan tüm bireylerin refah ve haklarını koruma amacındadır. Etik Kurullarımız, insan araştırmalarında mükemmelliğe ulaşmak için; eğitim, inceleme ve izleme yoluyla tüm araştırmacılara zamanında ve kaliteli destek ve rehberlik hizmeti sunar.

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

İnsan gönüllülerle yapılacak araştırmalar için başvuru algoritması:

Pembe taralı alan içindeki araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.

Klinik Araştırmalar Karar Ağacı

  1. Çalışma insan gönüllülerin katılımını içeriyor mu?
  2. Gönüllüler prospektif olarak bir müdahale koluna atanıyor mu? Bir kontrol grubu var mı?
  3. Çalışma, müdahalenin gönüllüler üzerindeki etkisini inceleme amaçlı olarak mı planlanıyor?
  4.  İncelenen etkinin sağlıkla ilişkili bir biyomedikal ya da davranışsal çıktısı var mı?

Cevaplarınız evet ise Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda incelenmelidir.

Cevaplarınız hayır ise Klinik Araştırma değildir.


KOÇ ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULLARI


KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI  


Başvuru ve Yazışma Adresi                                                                                                                                      

Tuğçe KAYALAR
Koç Üniversitesi / SNA Binası 207 nolu Ofis
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları E-mail   :  chr@ku.edu.tr

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu E-mail : hadyek@ku.edu.tr

DUYURULAR

  • 27.03.2019 tarihinden itibaren sitede güncellemeler devam etmektedir. (Tarih ve evrakların en güncel olmasına dikkat ediniz.)
  • 10.06.2019 tarihinden itibaren TİTCK sitesindeki evraklar güncellenmiştir. Yeni evraklarla başvuru yapılmalıdır.
  • 01.08.2019 tarihinden itibaren ETİK KURUL OFİSİ taşınmıştır. Yeni evrakların KUTTAM SNA 207 nolu ofise gönderilmesini rica ederiz.
  • 01.12.2019 tarihinden itibaren TİTCK sitesindeki evraklar güncellenmiştir. Yeni evraklarla başvuru yapılmalıdır.
  • Çalışma saati 07.30-16.10 arasıdır. Telefonla ulaşılamadığında numaranızı mail ile gönderiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
  • Her hafta etik kurul toplantıları olmaktadır. İlgili etik kurul başvurusu için iletişime geçmenizi rica ederiz.