Etik Kurul Toplantıları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları Ocak-Ekim 2020 döneminde toplam 48 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılarda 472 dosya gündeme alınmıştır. Kasım başı itibariyle, değerlendirilen dosyalardan 402 adeti sonuçlandırılmış ve 70 adet başvuru revizyon cevaplarını beklemektedir.

Bireye saygı, yararlılık ve adalet…

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, insan araştırmalarına katılan tüm bireylerin refah ve haklarını koruma amacındadır. Etik Kurullarımız, insan araştırmalarında mükemmelliğe ulaşmak için; eğitim, inceleme ve izleme yoluyla tüm araştırmacılara zamanında ve kaliteli destek ve rehberlik hizmeti sunar.

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

Pandemi Koşullarında Etik Kurulların Çalışması Hakkında Duyuru

COVID-19 konulu araştırma yapacak öğretim üyelerimizin dikkatine: Önemli Duyuru

Pandemi koşulları altında da temel biyoetik ilkeler ve bilim etiği uygulamalarından ödün verilmesi düşünülemez. Bu dönemde alınan ve hayatın normal akışını değiştiren önlemler, etik kurulların çalışmalarını da kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Evde kalma ve izolasyon politikası nedeniyle kurul toplantıları internet üzerinden yapılmakta, dosya değerlendirmelerinin yanı sıra, devam eden araştırmaların izlenmesi ve yeni taleplerin değerlendirilmesi de zaman zaman aksamaktadır. Etik Kurullarımız bu koşullar altında değerlendirmelerine devam etmektedir. Ancak gerek sağlık bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamalara uygun olarak bazı düzenlemeleri hayata geçirmekteyiz.

 • UNESCO IBC ve COMEST pandemi koşullarında ortaya çıkan etik sorunlara ilişkin bir açıklama yayınlamıştır. Buradaki ilkelerin taviz verilmeden uygulanması son derece önemlidir.
 • Sağlık Bakanlığı TİTCK 19 Mart 2020 tarihinde Klinik Araştırmalar Etik Kurullarıyla ilişkili bir açıklama yapmıştır. Burada belirtilen uygulamalar kurumumuz için de geçerlidir.
 • WHO Etik Kurullarla ilgili bir tavsiye kararı almıştır. Tavsiyeye uygun değişiklikleri kurumumuzda da uygulamaya gayret ediyoruz.
 • Klinik araştırmalar Derneği de bir açıklama yapmıştır. O açıklamadaki ilkeler ve uygulamalar da diğer açıklamalarda yer alan hususları teyit etmektedir.

Yeni düzenlemeler:

 • COVID-19 salgınına ilişkin başvurular öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacılarımızdan bu durumu açıklayan bir uyarıyı başvurularına eklemelerini rica ediyoruz. Bu tip başvurularda toplantı öncesi bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır.
 • Islak imza olmadan sadece e-posta üzerinden yapılan başvurular kabul edilmektedir.
 • Retrospektif nitelikteki klinik araştırmalar için IRB2 formunun doldurulması yeterlidir.
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sorumlu araştırmacı olduğu başvurular kabul edilmeyecektir.

Linkler:

ARDEB Duyurusu

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli olması halinde sözleşme aşamasında Kurumumuza sunulması talep edilen Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notları güncellenerek ilgili programların web sayfalarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Güncel bilgi notlarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmesi mümkündür.

Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu için;

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/ekbn_2020.pdf

Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu için;

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/yasal_ozel_izin_belgesi_bilgi_notu.pdf

Süreçlerimizi sizlerden gelen görüşlerle iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

 

İnsan gönüllülerle yapılacak araştırmalar için başvuru algoritması:

Pembe taralı alan içindeki araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.

Klinik Araştırmalar Karar Ağacı

 1. Çalışma insan gönüllülerin katılımını içeriyor mu?
 2. Gönüllüler prospektif olarak bir müdahale koluna atanıyor mu? Bir kontrol grubu var mı?
 3. Çalışma, müdahalenin gönüllüler üzerindeki etkisini inceleme amaçlı olarak mı planlanıyor?
 4.  İncelenen etkinin sağlıkla ilişkili bir biyomedikal ya da davranışsal çıktısı var mı?

Cevaplarınız evet ise Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda incelenmelidir.

Cevaplarınız hayır ise Klinik Araştırma değildir.

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI  


Başvuru ve Yazışma Adresi                                                                                                                                      

Tuğçe KAYALAR
Koç Üniversitesi / SNA Binası 207 nolu Ofis
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları E-mail   :  chr@ku.edu.tr

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu E-mail : hadyek@ku.edu.tr

DUYURULAR

 • 27.03.2019 tarihinden itibaren sitede güncellemeler devam etmektedir. (Tarih ve evrakların en güncel olmasına dikkat ediniz.)
 • 10.06.2019 tarihinden itibaren TİTCK sitesindeki evraklar güncellenmiştir. Yeni evraklarla başvuru yapılmalıdır.
 • 01.08.2019 tarihinden itibaren ETİK KURUL OFİSİ taşınmıştır. Yeni evrakların KUTTAM SNA 207 nolu ofise gönderilmesini rica ederiz.
 • 01.12.2019 tarihinden itibaren TİTCK sitesindeki evraklar güncellenmiştir. Yeni evraklarla başvuru yapılmalıdır.
 • Çalışma saati 07.30-16.10 arasıdır. Telefonla ulaşılamadığında numaranızı E-MAİL ile gönderiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
 • Her hafta etik kurul toplantıları olmaktadır. İlgili etik kurul başvurusu için iletişime geçmenizi rica ederiz.
 • Pandemi sürecinde Etik Kurulumuz çalışmaya devam etmektedir. Başvurular online olarak değerlendirilmeye devam etmektedir.