Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, insan araştırmalarına katılan tüm bireylerin refah ve haklarını koruma amacındadır. Etik Kurullarımız, insan araştırmalarında mükemmelliğe ulaşmak için; eğitim, inceleme ve izleme yoluyla tüm araştırmacılara zamanında ve kaliteli destek ve rehberlik hizmeti sunar.

Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde, bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra ilaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırmaları 13 Nisan 2013 tarih ve 28617 sayılı (25/6/2014-29041 revizyon) Resmi Gazetede yayınlanan “KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında olup, etik kurul başvurusu KÜ-Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılmalıdır.