Koç Üniversitesi Etik Kurulları 


                                

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

İnsan gönüllülerle yapılacak araştırmalar için başvuru algoritması:

Pembe taralı alan içindeki araştırmalar için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. 

 

TÜBİTAK ETİK KURUL YÖNLENDİRME ŞEMASI Bilgi için lütfen tıklayınız

 

Klinik Araştırmalar Karar Ağacı  

Klinik araştırma kapsamı yakın zamanda dünya ölçeğinde değişikliğe uğramıştır. TC Sağlık Bakanlığı da bu değişiklikleri yakından takip etmektedir. Özellikle yayın aşamasında ve destek amacıyla TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlara yapılan başvurularda etik kurul izinlerinin hangi kuruldan nasıl ve hangi ilkelere göre alındığı yetkililer tarafından sorgulanmaktadır. Bu nedenle doğrudan hastalık ve tedavi ile ilgisi olmasa da yapılacak araştırmanın niteliğinin yeni ilkelere göre değerlendirilmesi gereklidir. Aydınlatıcı olmak bakımından ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü-NIH tarafından hazırlanan karar algoritması başvurucularımızın dikkatine sunulmuştur.

1.Çalışma insan gönüllülerin katılımını içeriyor mu?

2.Gönüllüler prospektif olarak bir müdahale koluna atanıyor mu? Bir kontrol grubu var mı?

3.Çalışma, müdahalenin gönüllüler üzerindeki etkisini inceleme amaçlı olarak mı planlanıyor?

4.İncelenen etkinin sağlıkla ilişkili bir biyomedikal ya da davranışsal çıktısı var mı?

Yukarıdaki 4 soruya da cevaplarınız evet ise başvurunuz Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda incelenmelidir.

Bilgi için lütfen tıklayınız

NIH tarafından hazırlanan olgu örnekleri için tıklayınız.

Sıkça karşılaşılan revizyon sebepleri için tıklayınız.

KÜ ETİK KURULLAR


 

KÜ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU Başvurusu için lütfen tıklayınız.

 

DUYURU


(26.02.2018)

Koç Üniversitesi Etik Kurulları başvuru belgeleri revize edilmiştir. 01.04.2018 tarihi itibariyle yeni başvuru belgeleriyle proje başvurusu yapılmasını önemle rica ederiz.

(17.12.2018)

Koç Üniversitesi Etik Kurulları başvuru belgeleri revize edilmiştir. 01.02.2018 tarihi itibariyle yeni başvuru belgeleriyle proje başvurusu yapılmasını önemle rica ederiz. 

(02.01.2019)

http://www.titck.gov.tr/ sayfası güncellenmiştir. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu başvuruları için Faaliyet Alanları sekmesinden ilgili seçenekten devam ederek etik kurul başvuru formlarına ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. Takıldığınız konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(14.01.2019)

Değerli Araştırmacılar,

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) ile KUTTAM Deney Hayvanları Laboratuvarı iş birliği ile düzenlenen 6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı’na başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt Son Tarih: 25 Ocak 2019

Başvuru: Aşağıdaki formu doldurunuz  

Deney Hayvanları Eğitim Başvuru Formu 2019

Kontenjan: 20 Kişi

Kurs Tarihi/Saati:  28 Ocak – 05 Şubat 2019 (7 gün)/08:30-17:30

Kurs Ücreti: Koç Üniversitesi mensubu 800 TL + %18 KDV, Kurum Dışı 1000 + %18 KDV

Kurs Yeri: Koç Üniversitesi, Rumeli Feneri Kampüsü, Sarıyer/İstanbul

E-posta: hadyek@ku.edu.tr

Telefon: Tuğçe Kayalar +90 212 338 1176

KU-HADYEK&KUTTAM

http://vprd.ku.edu.tr/tr/irb/chr/hadyek/home

https://kuttam.ku.edu.tr/laboratuvarlar/deney-hayvanlari/

 

(20.02.2019)

27.03.2019 tarihinde HADYEK toplantısı gerçekleşecektir. TUBİTAK başvuruları için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI  


Başvuru ve Yazışma Adresi                                                                                                                                      

Tuğçe KAYALAR
Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi 
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları E-mail   :  chr@ku.edu.tr

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu E-mail : hadyek@ku.edu.tr