Etik Kurullar 

                                      

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.

İnsan gönüllülerle yapılacak araştırmalar için başvuru algoritması:

Pembe taralı alan içindeki araştırmalar için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. 

 

TÜBİTAK ETİK KURUL YÖNLENDİRME ŞEMASI Bilgi için lütfen tıklayınız

 

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI                                                                                                   

Başvuru ve Yazışma Adresi                                                                                                                                                    
Tuğçe KARAKAŞ

Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi 
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları E-mail   :  chr@ku.edu.tr

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu E-mail : hadyek@ku.edu.tr

 

KÜ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU Başvuru için lütfen tıklayınız.

KÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU Başvurusu için lütfen tıklayınız.