Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu - Başvuru


T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 02.03.2014 tarih ve 56034207-514-10 sayılı yazısıyla, Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun çalışmalarına izin verilmiştir.

SB Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Araştırma Başvuruları Hakkında Kılavuz hükümlerine uygun başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Temel Sağlık Kanununa 2011 yılında eklenen maddeye göre "herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkipleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için, Sağlık Bakanlığından izin alınması" gereklidir. Araştırma projenizin bu koşullara göre değerlendirileceğini dikkate alınız.

Bakanlık ve KÜ Etik Kurulları tarafından hazırlanan formların yanısıra araştırmanızla ilgili gerekli diğer belgeleri (araştırma protokolü, araştırma ürünü, bütçe, sigorta vb...) dosyanıza eklemeyi unutmayınız.

Başvuru süreciyle ilgili mevzuat ve ilaç araştırmaları yönetmeliğine web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

  • Başvuru formu ile birlikte diğer ilgili belge ve formların da teslim edilmesi gereklidir. İlaç ve biyolojik ürünlerle yapılacak araştırmalarda Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek dosyaların nasıl hazırlanacağı ilgili kılavuzlarda belirtilmiştir, dosyanızı hazırlarken mutlaka kılavuzlara başvurunuz.
  • Tüm başvurularda arşiv amacıyla, başvuru dosyası ve diğer ilgili belgelerinin tümünün kayıtlı olduğu 1 (bir) CD'nin teslim edilmesi gereklidir.

 

Klinik Araştırmalar Başvuru Formları için tıklayınız.