HADYEK 2022 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
 

28.01.2022

25.02.2022

31.03.2022

29.04.2022

27.05.2022

29.06.2022

20.07.2022

18.08.2022

20.09.2022

15.10.2022

15.11.2022

20.12.2022

 

28.01.2022

25.02.2022

31.03.2022

29.04.2022

27.05.2022

29.06.2022

29.07.2022

26.08.2022

30.09.2022

28.10.2022

25.11.2022

30.12.2022

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

HADYEK Office

hadyek@ku.edu.tr