HADYEK 2023 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
 

27.01.2023

24.02.2023

31.03.2023

28.04.2023

26.05.2023

29.06.2023

28.07.2023

25.08.2023

29.09.2023

27.10.2023

30.11.2023

29.12.2023

 

20.01.2023

17.02.2023

23.03.2023

21.04.2023

20.05.2023

22.06.2023

21.07.2023

20.08.2023

23.09.2023

20.10.2023

23.11.2023

22.12.2023

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

HADYEK Office

hadyek@ku.edu.tr