2020 Yılı Çalışma Takvimi 

Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
31.01.2020

28.02.2020

28.03.2020

30.04.2020

29.05.2020

26.06.2020

31.07.2020

28.08.2020

25.09.2020

30.10.2020

27.11.2020

31.12.2020

24.01.2020

21.02.2020

20.03.2020

24.04.2020

22.05.2020

19.06.2020

24.07.2020

21.08.2020

18.09.2020

23.10.2020

20.112020

25.12.2020

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

HADYEK Office

hadyek@ku.edu.tr