Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı’nın Mesajı

Koç Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olarak tanımlanmıştır.  Üniversitemizde yapılan araştırmaların derinliği ve çeşitliliği bu tanımının bir göstergesidir.  Koç Üniversitesi gerek öğretim üyelerinin sahip olduğu ödüller gerekse araştırma çıktılarıyla önde gelen üniversiteler arasında yer almaktadır.

Koç Üniversitesinde disiplinler-arası araştırma teşvik edilmekte ve yapılmaktadır.  Üniversitemizde hukuk, işletme, sosyal bilimler, mühendislik, temel bilimler ve tıp gibi çok geniş bir disiplinler yelpazesi vardır.  Araştırmacılar toplum, teknoloji ve bilimi ilgilendiren ana konular hakkında farklı disiplinlerden araştırmacıların oluşturduğu takımlarla çalışmaktadır.  Sizi üniversitemizdeki araştırmaları bu web sayfası aracılığıyla tanımaya davet ediyorum.

M. İrşadi Aksun, araştırma ve geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  Kendisi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği profesörüdür.  Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik alanında almış, doktora derecesini ise University of Illinois at Urbana Champaign’den Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 1990 yılında almıştır.  Doktora sonrası çalışmalarını University of Illinois at Urbana Champaign sürdürmüş.  1992-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır.  2001 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış, 2004-2009 yılları arasında Koç Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.  Eylül 2009’dan itibaren Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  1994 yılında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” nü, 2001 yılında Bilkent Üniversitesinde her yıl öğrenci oyları ile verilen “En İyi Eğitim Veren Öğretim Üyesi” ödülünü, ve 2007 yılında da “TÜBİTAK Bilim Ödülü”nü almıştır.