Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker, Mühendislik Fakültesi

“Sürekli Kardiak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi” adlı projesi ile Avrupa’nın en prestijli destek fonlarından biri olan ERC Başlangıç Fonundan 2,5 milyon avro destek aldı.