Fakülte Üyesi Proje Adı Proje Açıklaması Gereklilikler
Tilbe Göksun Dil ve düşünce arasındaki ilişkiler Laboratuvarda iki ana kolda çalışmalar yürütüyoruz. (1) Kişilerin dil kullanımlarına çeşitli dillerde bakarak (sözel ve sözel olmayan dil), dil ve diğer bilişsel alanlar arasındaki ilişkileri inceliyoruz. (2) Çocukların erken dil ve bilişsel gelişimlerini göz izleme ile, ebeveyn-çocuk arasında ilişkilere bakarak, standardize testeler ve deneyler inceliyoruz. Her iki alanda yapılan çalışmalar için proje asistanları katılımcılara deneyin uygulanması, veri kodlama ve analizi kısımları ile yeni çalışmaların oluşturulması kısmında yardımcı olacaktır. Dil işleme ve dil öğrenme süreçleriyle ilgilenen, Psikoloji, Bilişsel Bilimler, Dil bölümlerinde okuyan Türk öğrenciler
Erdem Yörük Makine öğrenmesi kullanarak haberlerden olay bilgisi toplama Projemiz doğal dil işleme, metin madenciliği, makine öğrenmesi/derin öğrenme, büyük veri ve veri bilimleri teknikleri kullanarak haberlerden olay bilgisi toplayacak yazılım araçları geliştirmeyi hedeflemektedir. Gelişmekte olan ülkelerden olan Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’dan toplanan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce haberleri analiz etmekteyiz. Üzerine çalıştığımız problemler veri toplama ve yönetme, metin sınıflandırma ve bilgi çıkarımıdır. Stajer adaylarının projemizle ilgili kavramları ve yöntemleri öğrenmelerini ve kullanmalarını beklemekteyiz. Projemiz büyük ölçekli bir Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesi olup, dünya çapında yüksek kaliteli çalışmalar üretmektedir. Daha ayrıntılı bilgileri proje web sayfamızda (https://emw.ku.edu.tr/) bulabilirsiniz. Bu pozisyon projemizin ikinci iş paketi olan WP2 kapsamındadır. Haziran 2020 itibariyle Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 3. veya 4. sınıfı tamamlamış lisans öğrencileri
Özgür E. Müstecaplıoğlu Biyolojik, Enformatik ve Enerji Sistemlerinin Kuantum Simulasyonları Öğrenciler kuantum fiziğinin temellerini ve bunların biyolojik, bilişim ve enerji sistemlerindeki etkilerini gözden geçirecek. Öğrenciler Matlab, Python, C, Fortran, Mathematica gibi programlama dilleri ve paketlerini kullanarak bazı temel sayısal simülasyon yöntemlerini biyolojik, bilişim, ve enerji uygulamaları perspektiflerinden öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma raporları yazarak, grup tartışmalarına katılarak ve sunumlar yaparak temel araştırma yöntemleri konusunda becerilerini geliştireceklerdir.
Seda Keskin Gözenekli Malzemelerin Moleküler Simülasyonu Öğrenciler gözenekli malzemelerin gaz depolama ve gaz ayırma potansiyellerini değerlendirmek için moleküler simülasyonlar yapacaktır.
Gamze Yılmaz Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Geliştirilmesi       Stajyer öğrenciler Prof. Hakan Urey’in laboratuvarında (mems.ku.edu.tr) değişik araştırma projelerinde çalışacaktır.
Nazlı Baydar Eşler Arasında Çatışma Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi Önerilen projenin iki amacı vardır: (1) eşler arasında sıklıkla görülebilecek olan çatışmaların gelişim süreçlerini incelemek; olumlu gelişen ve çözümlenebilen; veya olumsuz gelişen ve çözümlenemeyen (tırmanan) çatışmaların yordayıcılarını belirlemek; ve (2) çatışmaların olumlu çözümünü destekleyecek etkin ve kültüre uygun müdahaleler geliştirip yaygın kullanıma hazırlamaktır.
Bu proje, bir nicel çalışma, bir nitel çalışma ve iki müdahale programını kapsayan uygulamalı bir çalışmayı kapsamaktadır. Nicel çalışma, ulusal düzeyde temsili olan bir örneklem ile aile içi çatışmalara odaklı boylamsal bir veri tabanı geliştirecektir. Nitel çalışma Türkiye’nin 6 ilinden 54 aile ile yapılacaktır. Nitel çalışmanın amacı, ailelerin çatışma süreçlerini öznel bakış açısından anlamak, kullandıkları çatışma çözme yaklaşımlarını incelemek, çatışma konusunda konuşurken kullandıkları dili belirlemek ve çatışma sırasındaki öznel deneyimlerini öğrenmektir. Bu çalışmaların ürünü olarak nirisi önleyici, diğeri iyileştirici olan iki ayrı müdahale programı geliştirilecektir.
• Psikoloji , psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), veya hemşirelik bölümü öğrencisi olması
• Sahada çalışma konusunda istekli olması ve sakıncası olmaması
• Adana, Ankara, Bursa, Kocaeli veya İstanbul illerinde görev yapabilecek olması
Özge Balcı Bor Tabanlı İleri Teknoloji Bileşiklerin Sentezi ve Analizi Bor tabanlı ileri teknoloji malzemeler hem bilimsel hem de endüstriyel önemlerinden ötürü oldukça ilgi gören malzemelerdendir. Bu projede, bor tabanlı ileri teknoloji bileşiklerin farklı ve yeni metotlarla sentezi ve ileri karakterizasyon teknikleri ile analizi amaçlanmıştır. Nanoyapılı kristalin tozların eldesi için farklı katı hal sentez teknikleri kullanılacaktır. Elde edilen farklı bileşikler X-ışını difraksiyonu ve mikroyapısal ve kimyasal analiz teknikleri ile karakterize edilecektir. Malzemelerin bazı fiziksel/mekanik özelliklerindeki değişim, farklı proses parametrelerinin kullanımına bağlı olarak incelenecektir Malzeme Bilimi veya İnorganik Kimya alanında çalışan
Didem Unat Makine Öğrenmesi ile Seyrek Matris Etki Alanlarını Tahmin Etme Seyrek matrisler yoğun matrislerden farklıdır. Seyrek bir matriste, bir matristeki girişlerin çoğu sıfırdır, böylece matris daha sonra depolamak için sıkıştırılmış bir formda saklanır. Bu projede, seyrek matrisin alanını tahmin etmek için makine öğrenme tekniklerini kullanacaksınız. Temel makine öğrenimi bilgisi, Linux
Didem Unat Gerçek hayat simülasyonunun performansını optimize etmek Bu projede size gerçek hayattan endüstriyel veya bilimsel bir simülasyon verilecektir. Amacımız, verilerin tekrar kullanımını paralelleştirerek ve geliştirerek çalışma süresini mümkün olduğunca azaltmak için optimize etmektir. C programlama,Linux, paralel programlama
Didem Unat Seyrek Çözücülerin Performansını Artırma Seyrek matrisler yoğun matrislerden farklıdır. Seyrek bir matriste, bir matristeki girişlerin çoğu sıfırdır, böylece matris daha sonra depolamak için sıkıştırılmış bir formda saklanır. Çok çekirdekli ve GPU mimarilerinde seyrek bir doğrusal sistemi çözmek için çeşitli sayısal algoritmalar vardır. Bu projede,
Amacımız, farklı mimarilerdeki farklı seyrek doğrusal algoritmalar için performans verilerini toplamak ve mezun öğrencilerin yeni algoritmalar uygulamasına yardımcı olmaktır.
C programlama,Linux, paralel programlama(opsiyonel)
Fuat Balcı Zaman İllüzyonları Bu proje algılanan zamanın farklı uyaran özelliklerine bağlı olarak nasıl değiştiğini araştırmaktadır.
Öznur Özkasap Edge Computing’de Makine Öğrenimine Dayalı Uygulamalar Edge hesaplama, hesaplamanın ham veri üzerinde orijinine yakın bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan olanak sağlayan teknolojileri ifade eder. Kenar hesaplamada, bulut hesaplamanın aksine, bir düğüm ve bulut arasındaki ilişki çift yönlüdür ve ağ kenarı düğümlerinde buluttan hizmet talep edebilir ve ayrıca gönderilen verilere ilişkin işleme, depolama, önbelleğe alma ve yük dengelemesini içeren hesaplama görevlerini de yapabilir.
Bu projede stajyer lisansüstü bir öğrenciyle yakın etkileşim içinde çalışacak ve Kablosuz Sensör Ağları içerisinde konuşlandırılabilecek farklı Makine öğrenme algoritmaları hakkında bilgi sahibi olacak.
Daha sonra, farklı uç simülasyon ve dağıtım senaryolarında, proje bu algoritmaların enerji tüketimi ve gecikme gibi farklı performans ölçütlerine dayanarak karşılaştırılmasını inceleyecektir.
C programlamada iyi olmak. Bilgisayar Mühendisliği okumak veya  Machine Learning konusunda tecrübe sahibi olmak artıdır.
Öznur Özkasap Kablosuz Sensör Ağı (WSN) Simülatöründe Paralel İşleme Simülatör, Kablosuz Sensör Ağları (WSN’ler) uygulamalarının geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. WSN uygulamalarının geliştirilmesi çok zordur, çünkü uygulama ikilisinin önce uygulamanın hatalarını ayıklamak ve test etmek için bir dizi sensör düğümüne aktarılması gerekir. Bu sıkıcı işlem, bir sensör ağ simülatörü kullanılarak daha kolay yapılabilir. Cooja, Contiki işletim sistemi için yeni bir simülatördür, ancak RIOT OS gibi diğer işletim sistemlerini de simüle edebilir. Cooja’nın en büyük yararı, aynı simülasyon platformunda katmanlar arası uygulamaları simüle edebilmesidir.
Şu anda, Cooja simülatörü sistemdeki çekirdek sayısına bağlıdır. Projenin ilk aşamasında stajyer Cooja simülatör kodunu anlayacak ve yakın bir öğrenciyle yakın etkileşim içinde çalışacaktır. Daha sonra, GPU kullanarak paralel olarak yapılabilecek olası durumları belirler ve uygular.
C programlamada ve Javada iyi olmak. CUDA paralel programlama konusunda tecrübe sahibi olmak artıdır.
Öznur Özkasap Akıllı telefon teknolojisi ile gerçek zamanlı ve ölçeklenebilir araç navigasyonu Akıllı telefon teknolojisi, depolama, bilgi işlem ve iletişim yetenekleri nedeniyle fütüristik araç navigasyon sistemlerinin akıllı, ölçeklenebilir ve potansiyel olarak ücretsiz bir bileşeni olarak kullanılabilir. Son zamanlarda, otomobilin caddede karşıdan karşıya geçen yayayı göremediği otonom araçları test ederken farklı kazalar bildirildi. Bunun nedeni, otomobillerin genellikle düşük ışıklı alanlarda başarısız olan nesneleri tespit etmek için bilgisayar vizyonunu kullanmasıdır. Bu senaryoda birçok sağlam tespit yoluna htiyaç vardır. Günümüz dünyasında, çoğu insan üzerinde akıllı telefonlar taşıyor.
Bu gerçeği kullanarak, aracın boşlukta akıllı telefonlar ile iletişim kurmasını sağlayabilir ve yolcuların etrafını çizebiliriz. Bu şekilde, özerk araçlar için oluşturulmuş daha iyi bir navigasyon sistemi olabilir. Bu projede stajyer lisansüstü bir öğrenciyle yakın etkileşim içinde çalışacak ve farklı protokoller (uç hesaplama gibi), optimizasyon problemleri ve dağıtılmış navigasyon hesaplamaları yoluyla araç telefonu iletişimi hakkında bilgi edinecektir. Simülasyonlar, temel problemin analizi için veri toplamak amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bilgisayar Ağları, iyi programlama becerileri ve temel Linux bilgisi.
Ayşegül Buğra Endeks temelli (parametrik) sigorta uygulamasının sigorta hukuku bakımından sonuçları Endeks bazlı (parametrik) bir sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı zarar görmeden sigortalı olmadan önceden tanımlanmış bir parametrenin meydana geldiği durumlarda teminat verilir.
Örneğin. Parametrik bir seyahat sigortası poliçesi kapsamında, eğer parametre ’10 saate kadar gecikme’ ve sigortalı ‘uçuş 3 saat boyunca ertelenirse, sigortacı olayın gerçekleşmesi nedeniyle sigortalıya önceden belirlenmiş bir ödeme yapmak zorunda kalacaktır. (3 saat gecikme) parametre dahilindedir. Sigortacı aleyhinde talep edebilmek için sigortalı gecikme sonucu zarar görmemelidir.
Proje, endeks bazlı sigorta sözleşmelerinin türlerini, bunların nasıl kategorize edilebileceğini (tazminat / tazminat dışı sigorta) ve sigortalanabilir faiz açısından ne gibi sonuçlar sunabileceğini analiz edecektir.
İyi derecede İngilizce bilgisi
Ayşegül Buğra Türk deniz ticareti hukukunda sürastaryaya uygulanan hükümler Proje, Türk Ticaret Kanunu’nun imha ve özellikle Sanat ile ilgili hükümlerini kapsayacaktır. 1156 / 4.Öğrencinin bu özel alt bölüm ve Eski Türk Ticaret Kanunu’nun 1036/4.  ile ilgili olarak Türkçe örnek olay incelemesi yapması beklenir.
Alptekin Küpçü Parça Zinciri Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Grubumuzun güncel projelerine dahil olacak ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte dünya çapında araştırmaların parçası olacaksınız. Ayrıca haftalık grup toplantılarımıza katılıp, kendi çözümlerinizi sunacak ve takımın bir parçası olarak hissedeceksiniz. Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek. Soket programlama bilmek tercihtir.
Alptekin Küpçü Kriptografi Kodlama Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Grubumuzun güncel projelerine dahil olacak ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte dünya çapında araştırmaların parçası olacaksınız. Ayrıca haftalık grup toplantılarımıza katılıp, kendi çözümlerinizi sunacak ve takımın bir parçası olarak hissedeceksiniz. Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek.
Alptekin Küpçü Güvenli Bulut Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Grubumuzun güncel projelerine dahil olacak ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte dünya çapında araştırmaların parçası olacaksınız. Ayrıca haftalık grup toplantılarımıza katılıp, kendi çözümlerinizi sunacak ve takımın bir parçası olarak hissedeceksiniz. Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek.
Alptekin Küpçü Kriptoloji ve Oyun Kuramı Kriptoloji, Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Grubumuzun güncel projelerine dahil olacak ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte dünya çapında araştırmaların parçası olacaksınız. Ayrıca haftalık grup toplantılarımıza katılıp, kendi çözümlerinizi sunacak ve takımın bir parçası olarak hissedeceksiniz. Kriptoloji ve güvenlik konularına ilgi. Programlama tecrübesi (Java, C++). Veri Yapıları ve Algoritmalar benzeri dersleri almış olmak. Temel seviyede olasılık, ayrık matematik bilmek.
Zafer Doğan Derin öğrenme ile düşük ışık yoğunluklu görüntü modellerinin görüntü kalitesini artırma Araştırma grubumda büyük hacimli veri işleme ve makina öğrenmesi üzerine devam etmekte olan algoritma geliştirme ve algoritmaların performanslarını incelemesi için çeşitli projeler var. Bu çalışmada ise derin öğrenme yöntemleri ile düşük ışık yoğunluklu görüntü modellerinin görüntü kalitesini artırmak uzerine odaklanacağız. Bunun için çeşitli derin öğrenme mimarileri üzerinde model eğitilmesi, sonuçların testi ve performans analizleri yapılacak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden 3. veya 4. sınıf düzeyinde lisans öğrencileri.
Timuçin Balkan Diferensiyal elektrokimyasal kütle spektrumu kullanılarak electrokimyasal CO2 indirgenme reaksiyonu sırasında açığa çıkan ürünlerin analizi CO2’nin elektrokimyasal indirgenmesi, CO2’nin geri dönüşümü için kullanılabilecek temiz bir kimyasal yöntemdir. Metal nano katalizörler CO2’yi seçici olarak CO, CH4 ve benzeri gibi karbon tabanlı ürünlere indirgeme potansiyeline sahiptirler. Diferansiyel elektrokimyasal kütle spektrometresi (DEMS) CO2 indirgenme reaksiyonu sırasında ürünlerin eş zamanlı ölçülmesini sağlayan bir tekniktir. Proje kapsamında lisans öğrencilerinden sentezlenen metal nanokatalizörleri kullanarak CO2 indirgenmesi sonucu elde edilen ürünleri DEMS yöntemiyle analiz etmeleri beklenmektedir.
Aykut Coşkun Gıdanın Geleceği: Restoranların çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelik etkileşimli sistemlerin tasarlanması Gıdanın sürdürülebilirliği küresel bir problem ve hizmet sektörü de bu problemde çok büyük bir paya sahip. Bu projenin hedefi, gıdanın sürdürülebilirliğine odaklanan ve restoranların çevresel etkilerini en aza indirecek geleceğe yönelik spekülatif çözümler geliştirmektir. Endüstriyel tasarım, etkileşim tasarımı, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik elektronik lisans öğrencilerinin başvurması arzu edilmektedir
Aykut Coşkun Yaş alan bireyler için iyi oluş tasarım çözümleri, Düzenli su tüketimini özendirme üzerine bir çalışma Yaş alan bireyler hayatlarımızın önemli bir parçasıdırlar. Teknolojik gelişmelerle birlikte, onların iyi oluşları için tasarım yapmak da kritik bir konu haline gelmektedir. Bunu temel alarak, bu proje yaş alan bireyler için iyi oluş çözümlerini keşfetmeyi ve tasarlamayı amaçlamaktadır. Yaş alan bireylerin iyi oluşları kapsamında: hafıza ve hatırlama, sosyal etkileşimler ve yalnızlık, ve özellikle yaş alan bireyler için su tüketimi kapsamaktadır. Proje aynı zamanda literatür taraması, saha araştırmaları ve fikir geliştirme alanlarını kapsamaktadır. ilgilenen adaylar ya kalitatif ya da kullanıcı-odaklı tasarım metotlarında yeterince bilgi sahibi olması beklenmektedir.
Aykut Coşkun Istanbul’da yaşayan bireylerin arasında anlamlı etkileşimler için akıllı şehir çözümleri Bu projenin amacı İstanbulda yaşayan farklı gruplara ve kültürlere ait bireyler arasında, kamusal alanda anlamlı ve olumlu etkileşimleri ortak deneyimler tasarlayarak yaratan teknolojileri incelemektir. Endüstriyel tasarım, grafik tasarım veya etkileşim tasarımı alanlarında lisans öğrencisi olanlar veya bilgisayar mühendisliği alanında lisans öğrencisi olanların başvuruda bulunması arzu edilmektedir. başvuru yapacak adayın iyi derecede İngilizce bilmesi gerekir.
Ahmet İçduygu Zorunlu Göç Kaynak Merkezi Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC) Türkiye’de ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin güvenilir ve doğru kaynakları bir araya getiren online bir platformdur.  Merkez herkese online ve ücretsiz erişim sağlar – yani; bireysel araştırmacılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, politika yapıcılar ve yerinden edilmiş kişiler gibi mülteciler ve zorunlu göç ile ilgili konularda bilgi almak isteyen herkese açıktır. FMRC’nin öncelikli amacı alanında çalışan tüm aktörlerin araştırma kapasitesini artırmak ve zorunlu göç sorununu ele alan sivil toplum, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında kurumlar arası iletişimi arttırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemek ve alanında halihazırda mevcut olan aşırı bilgi paylaşımını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Lisan 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması,İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilgisi, bilgisayar ve ofis programlarında yetkin olması
Ilgım Veryeri Alaca Türkiye’de Çocuk Kitapları Proje kapsamında Türkiye’de son yıllarda yayınlanmış çağdaş çocuk kitaplarının incelenmesine yer verilecek. Alan taraması, metin ve görsellerin analizi, illüstratör ve yazarlar ile söyleşi yapılması söz konusu olacaktır.
Sarp Kaya Diferensiyal elektrokimyasal kütle spektrumu kullanılarak electrokimyasal CO2 indirgenme reaksiyonu sırasında açığa çıkan ürünlerin analizi CO2’nin elektrokimyasal indirgenmesi, CO2’nin geri dönüşümü için kullanılabilecek temiz bir kimyasal yöntemdir. Metal nano katalizörler CO2’yi seçici olarak CO, CH4 ve benzeri gibi karbon tabanlı ürünlere indirgeme potansiyeline sahiptirler. Diferansiyel elektrokimyasal kütle spektrometresi (DEMS) CO2 indirgenme reaksiyonu sırasında ürünlerin eş zamanlı ölçülmesini sağlayan bir tekniktir. Proje kapsamında lisans öğrencilerinden sentezlenen metal nanokatalizörleri kullanarak CO2 indirgenmesi sonucu elde edilen ürünleri DEMS yöntemiyle analiz etmeleri beklenmektedir.
Yasemin Kisbu Sakarya Müdahale ve Değerlendirme Araştırması Laboratuvarımızdaki yaz araştırma programında müdahaleleri ve değerlendirmeleri içeren üç proje yürütülecek: 1) Eğitim müdahalelerinin değerlendirilmesi, 2) Cinsiyet ve etnik köken farkını azaltmak için sosyal-psikolojik müdahaleler, 3) Ebeveynlik ve babalık üzerine politika araştırması. Yaz araştırma programı, (a) ilgili konulara ilişkin literatür taraması (b) araştırma / düzenleme / yayınlama ve raporlama / tercüme, (c) temel veri analizi, (d) veri toplama, (e) veri girişi ve kodlama. 3. veya 4. sınıf psikoloji öğrencisi. İyi derecede İngilizce bilgisi
Gülsu Şimşek Arkeolojik eserlerin bilimsel araştırmaları Arkeolojik malzemelerin elementer ve titreşimsel analizleri, X-ışınları fluoresansı, Raman spektroskopisi, lazer aşındırmalı- endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi gibi yöntemlerle yapılacaktır. Proje, Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya fen bilgisi kuvvetli Arkeoloji bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Projenin amacı, öğrenciye, arkeolojik eserlerin karakterizasyonuna, bir başka deyişle arkeometrik çalışmalarına dair bilgi kazandırmaktır.
Aylin Küntay Bebeklerin sosyal, bilişsel ve dilsel gelişimi
Bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini incelediğimiz birden fazla projemiz bulunmaktadır. Stajyerlerin şu sorumlulukları alması beklenmektedir: Anaokullarında veya laboratuvarda çocuklarla çalışma yürütmek, ailelerle ve anaokulları ile iletişime geçmek, literatür taraması yapmak, uyaran hazırlamak, veri kodlamak
İlknur Yıldız Aydın Nörolojik hastalıklarda WES verilerinin değerlendirilmesi Hasta dosyalarının incelenmesi, aile ağacı çizimi. WES sonrası Seq platfformu kullanımı ve aday varyantların tanımlanması. Aile ağacına göre Sanger uöntemi kullanılarak segregasyon analizi yapılması ve değerlendirilmesi.
Tamer Önder Epigenetik faktörlerin uyarılmış pluripotent kök hücre geliştirilmesindeki rolü Bu proje, uyarılmış pluripotent kök hücrelerin oluşumunda epigenetik faktörlerin ve kromatin değiştiricilerin rolünü araştıracaktır. Bu, CRIPSR / Cas9 aracılı gen knock-out’larını ve kromatin faktörlerinin küçük molekül bazlı inhibisyonunu içeren genetik ve biyokimyasal yaklaşımların bir kombinasyonu ile gerçekleştirilecektir. Kök hücre kültürü, mRNA ekspresyon analizi gibi ek teknikler tanıtılacaktır.
Burcu Halise Tatar Eşler Arasında Çatışma Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi Önerilen projenin iki amacı vardır: (1) eşler arasında sıklıkla görülebilecek olan çatışmaların gelişim süreçlerini incelemek; olumlu gelişen ve çözümlenebilen; veya olumsuz gelişen ve çözümlenemeyen (tırmanan) çatışmaların yordayıcılarını belirlemek; ve (2) çatışmaların olumlu çözümünü destekleyecek etkin ve kültüre uygun müdahaleler geliştirip yaygın kullanıma hazırlamaktır.
Bu proje, bir nicel çalışma, bir nitel çalışma ve iki müdahale programını kapsayan uygulamalı bir çalışmayı kapsamaktadır. Nicel çalışma, ulusal düzeyde temsili olan bir örneklem ile aile içi çatışmalara odaklı boylamsal bir veri tabanı geliştirecektir. Nitel çalışma Türkiye’nin 6 ilinden 54 aile ile yapılacaktır. Nitel çalışmanın amacı, ailelerin çatışma süreçlerini öznel bakış açısından anlamak, kullandıkları çatışma çözme yaklaşımlarını incelemek, çatışma konusunda konuşurken kullandıkları dili belirlemek ve çatışma sırasındaki öznel deneyimlerini öğrenmektir. Bu çalışmaların ürünü olarak nirisi önleyici, diğeri iyileştirici olan iki ayrı müdahale programı geliştirilecektir.
• Psikoloji , psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), veya hemşirelik bölümü öğrencisi olması
• Sahada çalışma konusunda istekli olması ve sakıncası olmaması
• Adana, Ankara, Bursa, Kocaeli veya İstanbul illerinde görev yapabilecek olması
Serkan Kır Kas hücre atrofisinde görev alan sinyal mekanizmalarının çalışılması Tüm kanser hastalarının yaklaşık yarısı, yağ ve iskelet kası dokularının erimesinden kaynaklanan kilo kaybı, yani kaşeksi sorunu ile boğuşur. Bu ilerleyici rahatsızlık, kanser tedavisini sınırlar ve hayatta kalma süresini düşürür, aynı zamanda yaşam kalitesini de azaltır. Şu anda, kansere bağlı doku kaybını yavaşlatmak veya engellemek için etkili bir tedavi yoktur. Kaşeksi, temel olarak beslenme bozukluğundan farklıdır ve besin takviyesi ile tersine çevrilemez. Pro-enflamatuar sitokinler TNFa ve IL6, kanser kaşeksisi ile ilişkilendirilmiş olmalarına karşın, doku kaybı konusundaki rolleri tartışmalıdır ve bunlara yönelik geliştirilen tedaviler kaşekside başarısız olmuştur. Bu proje, tümör ve kas dokuları arasındaki sinyallemenin altında yatan moleküler mekanizmaları anlamayı ve anti-kaşeksi tedavisi için yeni moleküler hedefleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Kaşeksi, kanser patofizyolojisi alanında kritik bir araştırma konusudur ve etkili tedavi araçlarına ihtiyaç vardır. Anti-tümör ve anti-kaşeksi tedavilerinin bir kombinasyonu, tedaviye yanıt oranlarının artırılmasında ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde sinerji oluşturacaktır.
Melis Şerefoğlu Düzensiz ötektiklerde mikroyapı gelişimi Bu projede, düzensiz ötektik mikroyapıları ve özellikleri incelenmektekdir. Metalürji & Malzeme mühendisliği veya Makina mühendisliği öğrencisi olması
Melis Şerefoğlu Ticari alüminyum alaşımlarında katılaşma dinamikleri Bu projede katılaşma dinamiklerinin ticari alüminyum alaşımlarının özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Metalürji & Malzeme mühendisliği veya Makina mühendisliği öğrencisi olması
Metin Sezgin Akıllı Arayüzler Lab Yapay zeka, her alanda olduğu gibi eğitim alanını da dönüştürücü bir rol üstlenmiştir. Eğitim içeriğinin demokratikleşmesi ve herkesin eğitime eşit ulaşması için kullanabileceğimiz bir araç olmuştur. Akıllı Arayüzler Lab’i olarak, bu fırsatı birçok paydaş ile olan iletişimimiz ile birleştirerek, programlama, fen bilimleri ve tasarım dersleri için yapay zeka arayüzleri tasarlamaktayız.
Üniversite programında, iki tip proje geliştirilecektir:
1. Programlama, fen bilimleri ve tasarım derslerini dönüştürme niteliğinde olacak akıllı arayüz uygulamalarının geliştirilmesi, (Örneğin, müzik ve programlamayı birleştiren ve oldukça ucuz bir maaliyet ile dağıtımı gerçekleştirilebilecek bir ürünün tasarlanması: https://budgi.es/ )
2. Bu uygulamaların geliştirilmesi için bilişim teknolojisi öğretmenlerinin de rahatça kullanabileceği program tasarlama kütüphanelerinin oluşturulması. (Örneğin, Kart-ON projesi için yeni bir program bloğu ve bu programın çıktısını kolayca oluşturabilecekleri bir arayüzün üretilmesi. https://karton.ku.edu.tr/ )
Programa başvuru sırasında, öğrencilerin Tensorflow, PyTorch veya benzeri bi kütüphane ile ürettikleri bir projenin GitHub linkini de paylaşmaları gerekmektedir. Bu projeyi üretme motivasyonlarını da README dosyalarında paylaşmaları rica olunur.
Halil Kavaklı Biyolojik saati düzenleyen küçük moleküllerin belirlenmesi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan gece-gündüz döngüsü insanda ve diğer canlılarda fizyolojik ve biyokimyasal aktivitelerin 24-saatlik döngüye göre ayarlanmasına yol açmıştır. Bu durum uyku ile uyanıklık sürecinde hücre kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasına da olanak vermiştir.  Yapılan çalışmalar biyolojik saatin bozulması durumunda insanların diyabet, obezite, kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları, kanser, depresyon ve bir çok psikolojik bozukluklara yakalanma risklerinin arttığını göstermiştir. Grubumuzda yapıya dayalı metodlar kullanılarak bu hastalıklara karşı küçük moleküler geliştirilmektedir.
Alper Uzun&Sarp Kaya& Rıza Kızılel Enerji Kullanımı için Malzemeler ve Uygulamalar KUTEM, enerji ile ilgili faaliyetler için laboratuvarlarını Yaz Araştırma Programına açmaktadır. Öğrenciler enerji uygulamalarında kullanılacak yeni malzemeleri araştıracak ve bu malzemeleri test etmek için Fosil, Biyoyakıt, Güneş Enerjisi laboratuvarlarında deneyler yapacaklardır. Arzu eden öğrencier Li-iyon piller ve elektrikli araçlar konusunda da araştırma yapma imkanı bulacaklardır.
Deniz Yuret Multimodal doğal dil işleme Doğal dil işleme, anlama ve öğrenmeyi, görüntü, video, robotik gibi başka modaliteler ile birleştiren projeler.
İnsan Tunalı İŞKUR’un yönettiği işgücü piyasası destek programlarının değerlendirilmesi. İŞKUR 2003 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun işlevlerini üstlenmek ve geliştirmek amacıyla kuruldu.   İşsizlik Sigortası (İS) programının yanı sıra ekonomik devinimlerin işgücü piyasası etkilerini azaltmaya yönelik bir dizi program yönetmektedir.  Bu Proje farklı program ve faaliyetleri gözden geçirmek suretiyle İŞKUR’un hedeflerine ulaşma becerisini değerlendirecektir.  Bu yönde kullanılacak kaynaklar İŞKUR web sayfasındaki istatistikler, İŞKUR İS idari kayıtlarından çekilmiş mikro veriler ve yıllık Genel Kurul raporlarıdır.  Ana hedef işsizlik sigortasından çıkış örüntülerine ilişkin sürdürmekte olduğumuz projeye katkı sağlamaktır.
Ayşegül Özsomer Tunalı Ekonomik Krizleri Yönetmek için Pazarlama Karmaları Bu projede ekonomik kriz veya durgunluk zamanlarında, fiyat, reklam, dağıtım gibi pazarlama karması elementleri ile şirket performansı (satışlar, Pazar payı, karlılık, sadakat) arasındaki ilişki irdelenmektedir. Şirketlerin fiyat, konumlama, reklam, dağıtım, ihracatta yaptıkları değişiklikler firma ve marka bazında verilerle incelenmektedir. Projede, anket formu kullanılarak, üst yöneticilerden veri toplanacaktır. Yıllık rapor, web sitesi, yeni ürün ilanları, perakendecideki fiyatlar gibi farklı kaynaklardan ikincil veriler de toplanacaktır. Öğrenciler veri toplama, kodlama, veri girişi, basit veri analizi ve raporlama aşamalarında projeye destek vereceklerdir. SPSS, Stata gibi veri analiz yazılımlarını kullanmayı bilen, ekonomi veya işletme okuyan ve ekonometri dersi almış lisans öğrencilerini tercih ediyorum.
Çağatay Başdoğan Artırılmış Gerçeklik Prensibi ile Çalışan Ekranlı bir kask kullanarak insan-robot ile etkileşimi Artırılmış Gerçeklik Prensibi ile Çalışan Ekranlı bir Kask Kullanarak Insan-Robot ile Etkileşimi: Bu projede, artırılmış gerçeklik prensibi ile çalışan bir ekranlı kask
(Hololens) kullanılarak insan ile robot arasındaki fiziksel etkileşimler için
hareket planlaması yapılacaktır.
 Bilgisayar mühendisliği öğrencileri veya programlamaya ilgisi olan öğrenciler tercih edilir.Katılımın 2 aydan kısa olmaması, katılımcıların Temmuz ve Agustos aylarında laboratuara gelmesi.
Çağatay Başdoğan : Mobil Cihazların Dokunmatik Ekranları için Dokunsal Geri Bildirim Bu projede insan parmağının mobil cihazın dokunmatik bir ekran ile etkileşirken değişen elektriksel empedansını ölçmek için bir düzenek ve devre tasarımı yapılacaktır. Elektrik, mekatronik, biyomedikal, veya makina mühendisliği öğrencileri veya elektrik devresi kurma becerisi olan öğrenciler tercih edilir.Katılımın 2 aydan kısa olmaması, katılımcıların Temmuz ve Agustos aylarında laboratuara gelmesi.
Çağatay Başdoğan Körler için Dokunsal Arayüz Geliştirme Bu projede, körlerin dokunsal geri bildirim vasıtasıyla, 2-boyutlu şekilleri tanımasını sağlayan bir bilgisayar arayüzü üzerinde çalışılacaktır. Bilgisayar, elektrik, mekatronik, biyomedikal, veya makina mühendisliği öğrencileri tercih edilir.Katılımın 2 aydan kısa olmaması, katılımcıların Temmuz ve Agustos aylarında laboratuara gelmesi.
Yekta Bakırlıoğlu Kullanıcıdan Profesyonel Tüketiciye ve Maker’lığa Bu projenin amacı kullanıcıları, açık tasarım, açık bilgi, erişilebilir araç ve kaynaklarla kendi şeylerinin üreticileri olmaları konusunda aktif bir şekilde cesaretlendirmenin ve yatay bir kurguda angaje etmenin yollarını keşfetmektir. Bu proje boyunca katılımcılar, İstanbullu kullanıcıların, kişisel ve yerel üretime dahil olmaları için becerilerini, motivasyonlarını ve istekliliklerini anlamak amacıyla bir saha çalışması yürüteceklerdir. tasarımla ilgili veya sosyal bilimler öğrencisi
İsmail Lazoğlu Gelişmiş Üretim Öğrenciler, CAD / CAM / CNC sistemleri kullanılarak ileri uzay parçalarının üretiminde çalışacaktır. Mühendislik için yüksek motivasyon
İsmail Lazoğlu Mekatronik ve Otomasyon Öğrenciler, bir parça sıralama mekatronik sisteminde Matlab, LabView ve Arduino ile çalışacaklar Mühendislik için yüksek motivasyon
İsmail Lazoğlu Tıbbi Sistemler ve Yapay Organlar Öğrenciler yapay kalp pompaları, kemik implantları, protez eller vb. tıbbi sistem tasarımının temellerini öğreneceklerdir. Mühendislik için yüksek motivasyon
Tuğba Bağcı Önder Kanserde kemoterapi cevabını etkileyen epigenetik mekanizmalar     Projede, kanserlerin terapi cevabını etkileyen epigenetik mekanizmalar, moleküler ve hücresel biyoloji teknikleri kullanılarak araştırılacaktır.  Proje süresince öğrenciler, laboratuvarımızdaki doktora öğrencileri ve/veya doktora sonrası araştırmacılar ile çalışacak, kanser biyolojisi alanında deneyim sahibi olacaklardır. Öğrencilerin, haftalık laboratuvar toplantılarına ve makale saatlerine katılımı beklenmektedir. Öğrenciler stajları sonucunda yaptıkları çalışmaları sunabilecektir.
Ali Çarkoğlu Medya ve Siyaset Medya ve siyaset ilişkisi üzerine bir yazın taraması Türkiye tecrübesine vurgu yaparak gerçekleştirilecek. Özel olarak seçim kampanyaları süresince medya içeriğinin nasıl şekillendiğine bakılacak. Bu içeriğin nasıl saptanacağı 2018 ve 2019 daki genel ve yerel seçimler özelindeki gazeteler üzerinde incelenecek. İyi derecede Türkçe bilgisi
Özge Karanfil Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Eğilimler: Kanıta Dayalı Karar Verme İçin Sağlık Politikasını Bilgilendirmek için Simülasyon Modellerinin Kullanımı Araştırma grubumda devam eden “Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Eğilimler: Kanıta Dayalı Karar Verme İçin Sağlık Politikasını Bilgilendirmek için Simülasyon Modellerinin Kullanımı” başlıklı proje icin bir araştırma stajyeri gerekmektedir. Başvuru sahibi mühendislik, yönetim veya sağlık bilimleri alanlarında lisans öğrencisi olmalı ve aşağıdaki noktalardan birinde çalışmaya motive olmalıdır:

• Klinik uygulama kılavuzlarında politika karar eşiklerinin dinamikleri
• Biyobelirteç dağılımlarını tahmin etmek için veri analizi teknikleri
• Sağlık sistemleri simülasyonları için web tabanlı bir interaktif platformun hazırlanması

Başvuru sahibi, hem yazılı hem de sözlü İngilizce dilinde yeterli olmalıdır.

Erdem Alaca Nanomekanik Röle Üretimi Ölçek küçültme elektromekanik sistemlerinin faydaları, algılama ve çalıştırma amaçları için nanoelektromekanik sistemler (NEMS) formunda gösterilmiştir. Avantajlarına rağmen, NEMS karakteristikleri, imalatları oldukça zor olduğundan daha fazla karakterizasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu projede, nanomekanik röleler, karma ve eşleştir yaklaşımında ileri litografi teknikleri kullanılarak üretilmektedir. Daha sonra cihazlar akım-gerilim ölçümleri ile karakterize edilir ve elektromekanik davranışları analiz edilir.
Kerem Pekkan Biyomedikal muhendisligi ve biyomekanik konularinda arastirma tecrubesi Calismaya dahil olacak ogrenciler laboratuvarimizda deveam eden guncel arastirma calismalarina katkida bulunacaklardir. Su an devam eden calisma konulari genellikle kalp damar cihazlari, doku muhendisligi, kalp kapakcigi tasarimi, kan hucre zarari Ogrencilerin calismalarimizi gozlemelemeleri yeterli olmamaktadir. Programa katilan ogrenciler bizzat calismalara yardim etmeleri beklenmektedir. En az haftatad 20 saat labda calismak, detayli laboratuvar defteri tutma ve kisa haftalik calisma raporu yazmak zorundadirlar.
Aylin Küntay Anaokulu yaşı çocuklarının nedensel mantık yürütme süreçlerini anlama Bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini incelediğimiz birden fazla projemiz bulunmaktadır. Stajyerlerin şu sorumlulukları alması beklenmektedir: Anaokullarında veya laboratuvarda çocuklarla çalışma yürütmek, ailelerle ve anaokulları ile iletişime geçmek, literatür taraması yapmak, uyaran hazırlamak, veri kodlamak
Aylin Küntay Anaokulu yaşı çocuklarında uzamsal algıyı geliştirme Bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini incelediğimiz birden fazla projemiz bulunmaktadır. Stajyerlerin şu sorumlulukları alması beklenmektedir: Anaokullarında veya laboratuvarda çocuklarla çalışma yürütmek, ailelerle ve anaokulları ile iletişime geçmek, literatür taraması yapmak, uyaran hazırlamak, veri kodlamak
Umut Aydemir Synthesis of thermoelectric materials
Umut Aydemir Boron-based materials