KÜ HADYEK – Üyeler

Unvan/Ad/Soyad

Kurum

Etik Kurul’daki Görevi

Prof. Dr. Sedat Hakan Orer KÜ Tıp Fakültesi Başkan
Dr. Ali Cihan Taşkın KUTTAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kaya KÜ Tıp Fakültesi Üye
Doç Dr. Fuat Balcı KÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Üye
Yard. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu Türk Psikoloji Derneği Üye
Doç. Dr. Serkan Kır KÜ Fen Fakültesi Üye
Yard. Doç Dr. Güssün Güneş Marmara Üniversitesi Üye
Yard. Doç. Dr. Seda Kızılel KÜ Mühendislik Fakültesi Üye

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI 


Tuğçe KARAKAŞ

Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176