Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi

Unvan/Ad/Soyad                            Bölüm/Uzmanlık/Meslek                 Etik Kurul’daki Görevi
Prof. Dr. Sedat Hakan Orer KÜ Tıp Fakültesi/Farmakoloji Başkan
Prof. Dr. Mehmet Demirhan KÜ Tıp Fakültesi/Ortopedi Başkan V.
Prof. Dr. Önder Ergönül KÜ Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları-Halk Sağlığı Raportör
Prof. Dr. Barış Ata KÜ Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum Üye
Prof. Dr. Bülent Urman KÜ Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum Üye
Prof. Dr. Dilek Ural KÜ Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Üye
Prof. Dr. Mois Bahar Amerikan Hastanesi/Anestezi ve Reanimasyon Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak KÜ Mühendislik Fakültesi/Kimya ve Biyoloji Üye
Prof. Dr. Nadiye Pınar Ay Marmara Ün.Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Üye
Av. Kenan Yılmaz Koç Holding A.Ş./Avukat Üye
Nagehan Uzuner Kanser Savaşçıları Derneği Üye

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI                                                                                                                    

Tuğçe KAYALAR

Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165