IRB1 2022 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi* *
 

05.01.2022

19.01.2022

02.02.2022

16.02.2022

02.03.2022

16.03.2022

13.04.2022

27.04.2022

11.05.2022

25.05.2022

08.06.2022

22.06.2022

06.07.2022

20.07.2022

03.08.2022

17.08.2022

31.08.2022

14.09.2022

28.09.2022

12.10.2022

26.10.2022

09.11.2022

23.11.2022

07.12.2022

21.12.2022

 

01.01.2022

12.01.2022

26.01.2022

09.02.2022

23.02.2022

09.03.2022

06.04.2022

20.04.2022

04.05.2022

18.05.2022

01.06.2022

15.06.2022

29.06.2022

13.07.2022

27.07.2022

10.08.2022

24.08.2022

07.09.2022

21.09.2022

05.10.2022

19.10.2022

02.11.2022

16.11.2022

30.11.2022

14.12.2022

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr