2019 Yılı Çalışma Takvimi 

Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslin Tarihi**
03.01.2019

31.01.2019

28.02.2019

28.03.2019

25.04.2019

23.05.2019

20.06.2019

18.07.2019

15.08.2019

12.09.2019

10.10.2019

07.11.2019

05.12.2019

27.12.2018

23.01.2019

20.02.2019

20.03.2019

17.04.2019

15.05.2019

12.06.2019

10.07.2019

07.08.2019

04.09.2019

02.10.2019

30.10.2019

27.11.2019

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr