IRB3 2021 Yılı Çalışma Takvimi 
Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslin Tarihi**
 

28.01.2021

25.02.2021

25.03.2021

22.04.2021

20.05.2021

17.06.2021

16.07.2021

26.08.2021

23.09.2021

21.10.2021

18.11.2021

16.12.2021

 

22.01.2021

19.02.2021

19.03.2021

15.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

10.07.2021

20.08.2021

17.09.2021

15.10.2021

12.11.2021

10.12.2021

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr