IRB3 2023 Yılı Çalışma Takvimi 
Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslin Tarihi**
 

26.01.2023

23.02.2023

23.03.2023

20.04.2023

18.05.2023

15.06.2023

13.07.2023

10.08.2023

07.09.2023

05.10.2023

02.11.2023

30.11.2023

28.12.2023

 

20.01.2023

17.02.2023

17.03.2023

14.04.2023

13.05.2023

09.06.2023

07.07.2023

04.08.2023

01.09.2023

29.09.2023

27.10.2023

24.11.2023

21.12.2023

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr