Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu – İletişim

 

Başvuru ve Yazışma Adresi


 

Tuğçe KARAKAŞ
Koç Üniversitesi,

Tıp Fakültesi

2. Kat / 272 Numaralı Ofis

Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY

Telefon : +90 212 338 11 76

Faks      : +90 212 338 11 65
E-mail: hadyek@ku.edu.tr

 

Basvurular e-Posta yoluyla kabul edilmektedir. Basvurularınızın Etik Kurulda değerlendirilebilmesi için ıslak imzalı orijinal başvuru formu ve taahhütnameyi sekreteryaya ulaştırmanız gerekmektedir.