Etik kurullarımızın görev alanları ilgili yasa ve yönetmelikler ve üniversitemiz politikalarına dayanılarak belirlenmiştir. Etik kurulların projenizi değerlendirebilmesi için tüm formların eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce CHR/HADYEK Ofisine ulaştırılması gerekmektedir.

Etik Kurul izni alınmadan araştırmanıza ve/veya veri toplamaya başlamayınız. Tam komite değerlendirmesi (Seviye III inceleme) gereken araştırmalarda inceleme süresi 8 haftaya kadar uzayabilir. Etik Kurulun düzeltme isteme olasılığını göz önünde bulundurarak başvuru zamanlamanızı ayarlayın. Başvuru formlarını doldururken emin olamadığınız konularda HADYEK sekreteryasına ile irtibata geçin. Size memnuniyetle yardımcı olacağız.

KÜ-HADYEK tarafından onaylanması istenen çalışmalar başvuru formu, ilgili belgeler ve taahhütname ile birlikte HADYEK sekreteryasına iletilmelidir.

Başvuruların zamanında değerlendirilebilmesi için dosyalar en az bir hafta önce teslim edilmiş olmalıdır.

KÜ-HADYEK raportörü tarafından incelenen başvurular, etik kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Deney hayvanı kullanıcısı olmak isteyenlerin mevzuata uygun olarak düzenlenmiş bir sertifika ile başvurmaları gereklidir. Koç Üniversitesi HADYEK tarafından 8-20 Mayıs 2014 tarihlerinde 1. Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursudüzenlenmiştir. İleride düzenlenecek kurslar bilahare duyurulacaktır.

 

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.
  • Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası

Form Örnekleri


 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu – Toplantı Takvimi


 

Çalışma Takvimi 2019

Toplantı tarihi* Son Evrak Teslim Tarihi**

 

*  Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* * Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.