Koç Üniversitesi Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurulu – Üyeler

Unvan/Ad/Soyad

Kurum

Etik Kurul’daki Görevi

Prof. Dr. Sedat Hakan Orer KÜ Tıp Fakültesi Başkan
Doç Dr. Özgür Öktem KÜ Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Tuğba Gürsoy KÜ Tıp Fakültesi Üye
Prof. Dr. Aygül Akyüz KÜ Hemşirelik Fakültesi Üye
Doç. Dr. Murat Somer KÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üye
Prof. Dr. Ceyda Oğuz KÜ Mühendislik Fakültesi Üye
Prof. Dr. Halil Kavaklı KÜ Fen Fakültesi Üye
Yard. Doç. Dr. Çağlar Akçay KÜ İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Üye
Prof. Dr. Nadiye Pınar Ay Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üye
Umut Nazif Çelik Arçelik Üye
Nagehan Uzuner Kanser Savaşçıları Derneği Üye

KU ETİK KURULLAR SEKRETERYASI                                                                


Tuğçe KAYALAR

Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer İstanbul, TURKEY
Telefon: +90 212 338 1176
Faks     : +90 212 338 1165