IRB2 2021 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
 

14.01.2021

11.02.2021

11.03.2021

08.04.2021

06.05.2021

03.06.2021

01.07.2021

12.08.2021

09.09.2021

07.10.2021

04.11.2021

02.12.2021

 

01.01.2021

04.02.2021

05.03.2021

02.04.2021

01.05.2021

28.05.2021

25.06.2021

05.08.2021

02.09.2021

01.10.2021

28.10.2021

25.11.2021

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr