2019 Yılı Çalışma Takvimi 

Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
16.01.2019

13.02.2019

13.03.2019

10.04.2019

08.05.2019

05.06.2019

03.07.2019

31.07.2019

28.08.2019

25.09.2019

23.10.2019

20.11.2019

18.12.2019

09.01.2019

06.02.2019

06.03.2019

03.04.2019

01.05.2019

29.05.2019

26.06.2019

27.07.2019

21.08.2019

18.09.2019

16.10.2019

13.11.2019

11.12.2019

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr