IRB2 2023 Yılı Çalışma Takvimi 

Planlanan Toplantı Tarihi*
Son Evrak Teslim Tarihi**
 

12.01.2023

09.02.2023

09.03.2023

06.04.2023

04.05.2023

01.06.2023

29.06.2023

27.07.2023

24.08.2023

21.09.2023

19.10.2023

16.11.2023

14.12.2023

 

06.01.2023

03.02.2023

03.03.2023

31.03.2023

28.04.2023

26.05.2023

23.06.2023

21.07.2023

18.08.2023

15.09.2023

13.10.2023

10.11.2023

08.12.2023

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır.

* *Çalışmaların gündeme alınabilmesi için başvuruların yukarıda belirtilen evrak teslim tarihinde mesai bitimine kadar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru sırasında, tüm başvuru formları ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de Etik Kurul Sekretaryası’na iletilmelidir.

Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine eklenmeyecektir.

CHR Office

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç University Committee on Human Research

chr@ku.edu.tr