Koç Üniversitesi, ABD’de Miami Üniversitesinde yerleşik bulunan Uluslararası CITI (Collaborative Institutional Training Initiative) Eğitim Programına üyedir. İnsan ve hayvan deneklerle yapılacak her türlü araştırmada uyulması gerekli etik kurallar ve laboratuvar güvenliği ile biyogüvenlik konuları CITI bünyesinde çevrimiçi (online) sertifika programları ve eğitim modülleri haline getirilmiştir. CITI eğitim sertifikaları ABD’de araştırma yapmak isteyen araştırıcılar için gerekli yasal koşulları sağlamaktadır. Bu program modülleri, deneysel araştırmalarda etik ve bilimsel standartları yükseltmeyi hedefleyen bir konsorsiyum tarafından konularında tanınmış uzman akademisyenlere hazırlatılmaktadır.

CITI modülleri ulusal yasal mevzuattaki 35 saatlik ders konusunu kapsamaktadır. Sertifika almak isteyenler önce CITI modüllerini tamamlayacak, Ulusal mevzuatta bulunduğu halde CITI modüllerinde bulunmayan konular bir günlük (8 saat) amfi dersi/oturum olarak yapılacak ve pratik uygulamaya geçilecektir. Yönetmelik hükümlerine göre tamamlanması gerekli pratik eğitim (staj) programı 40 saat olarak ayrıca yapılacaktır.

Derslerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Dersler

Saat

 • CITI Modüller (online)

35 saat

 • Teorik ders

9 saat

 • Pratik eğitim

40 saat

 • Toplam

84 saat

Bu program kapsamında yer alan laboratuvar hayvanları çevrimiçi eğitim modülleri, Etik Kurul Başkanı tarafından IP adresler ve kullanım süreleri dahil olmak üzere izlenmekte ve katılımcılar ancak modül sonunda yapılan elektronik sınavda başarılı olmaları halinde bir üst modüle geçebilmektedir. Bu sayede programa devam etmek zorunluluğu yerine getirilmiş olmaktadır.

Alınması zorunlu CITI eğitim sertifikaları:

 • Working with the IACUC
 • Reducing Pain and Distress in Laboratory Mice and Rats
 • Working with Mice in Research Settings
 • Working with Rats in Research Settings
 • Aseptic surgery

Kurs sonunda, CITI modüllerinden bağımsız olarak yazılı sınav yapılacak ve 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Program modülleri türlere spesifik olarak hazırlanmaktadır. Koç Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesinde (KUARF) sadece fare ve sıçan kullanıldığından, katılımcıların bu türlere ait eğitim modüllerini başarması zorunludur.

Başka türlerle çalışması söz konusu olanların eğitim talepleri olduğunda, bu türlere ait eğitim modülleri de programa eklenecektir.

Diğer CITI eğitim sertifikaları:

 • IACUC Community Member
 • Working with Amphibians in Research Settings
 • Working with Dogs in Research Settings
 • Working with Swine in Research Settings
 • Working with Cats in Research Settings
 • Working with Rabbits in Research Settings
 • Working with Non-Human Primates in Research Settings
 • Working With Guinea Pigs in Research Settings
 • Working with Hamsters in Research Settings
 • Working with Gerbils in Research Settings
 • Antibody Production in Animals
 • Working With Ferrets in Research Settings
 • Working With Fish in Research Settings
 • Working With Zebrafish (Danio rerio) in Research Settings
 • Wildlife Research
 • Post-Approval Monitoring (PAM)

Araştırıcıların yapmak istedikleri araştırmanın konusuna ve kullanacakları türe göre, diğer kurslardan gerekli olanları bitirmiş olmaları tavsiye edilir.

CITI Modülleri ve Türk mevzuatındaki karşılıkları

KU-HADYEK SERTİFİKA DERS PROGRAMI

Genelge

CITI Modülleri

Konu

 Saat

İngilizce

Türkçe Tercümesi

(ID)
Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası

3

Detecting Pain and Distress, Genetics, and Biological Feature (rat) Ağrı ve ızdırabın belirlenmesi, genetik ve biyolojik özellikler (rat) 1923
Detecting Pain and Distress, Genetics, and Biological Features(mice) Ağrı ve ızdırabın belirlenmesi, genetic ve biyolojik özellikler (fare) 1940
Mevzuat

2

Federal Mandates Yasal Mevzuat 1809
Making Changes after You Receive Approval Onayı Sonrası yapılması gerekenler 1830
Investigator Responsibility Araştırmacı sorumluluğu 1869
Hayvan deneyleri

etiği

2

Pain/Distress Categories Ağrı/ızdırap kategorileri 1814
Endpoint Criteria

 

Sonlandırma kriterleri

 

1815
The Veterinary Consultation

 

Veteriner danışmanlığı

 

1810
Avoiding Unnecessary Duplication

 

Gereksiz tekrarlardan kaçınmak

 

1813
Getting Started

 

Başlangıç 1811
Minimizing Sources of Nonexperimental Variation

 

Deney dışı varyasyonların minimize edilmesi 1811
Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine(rat) Ratlarda alternatif araştırmalar, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1919
Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine (mice) Farelerde alternatif araştırmalar, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1936
Alternatif yöntemler

4

Alternatives Alternatif yöntemler 1812
Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine (rat) Ratlarda alternatif araştırma, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1919
Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine (mice) Farelerde alternatif araştırma, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1936

Konu adı

 Saat

İngilizce

Türkçe Tercümesi

(ID)
Tutuş teknikleri

3

Teorik Ders
İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri

3

Injections, Blood Collection, Antibody Production, and Pain Relief Ratlarda enjeksiyonlar, kan alınması, antibody üretimi 1926
Injections, Blood Collection, and Antibody Production (mice) Farelerde enjeksiyonlar, kan alınması, antibody üretimi 1943
Kan ve örnek alma tek.

3

Collecting Blood Samples Kan örneklerinin alınması 1818
Anestezi – ötenazi

teknikleri

3

Euthanasia Ötanazi teknikleri 1827
Surgery Cerrahi teknikleri 1816
Aseptic Surgery Aseptik Cerrahi

 

12840
Systematically Monitoring for Pain and Distress Ağrı ve ızdırabın sistematik takibi 1871
Detecting Clinical Signs of Pain and Distress Ağrı ve ızdırapın klinik bulgularının tespiti 1872
Appearance and Behavior Davranış ve dış görünüş 1873
Physical Exam for Clinical Condition Klinik durumlarda fiziksel muayene 1874
Alleviation of Pain and Distress Ağrı ve ızdırapın hafifletilmesi 1879
Documentation of Post-Procedure Care Operasyon sonrası bakım dökümantasyonu 1880
Surgery, Supportive Care and Monitoring, Euthanasia, and References (rat) Ratlarda cerrahi, destek tedavisi ve gözlemlenmesi, ötanazi ve referanslar 1929
Surgery, Supportive Care and Monitoring, Euthanasia, and References (mice) Farelerde cerrahi, destek tedavisi ve gözlemlenmesi, ötanazi ve referanslar 1946
Laboratuar işletmesi

1

Teorik Ders
Temel laboratuar

güvenliği ve temizlik

 

6

Using Human Patient Care Areas for Animal Research Hasta insanların bakım alanlarında hayvan araştırmaları 1828
Using Hazardous and Toxic Agents in Animals Hayvanlarda tehlikeli ve toksik ajanların kullanılması 1821
Using Explosive Agents in the Animal Facility Hayvan laboratuvarında patlayıcı ajanların kullanımı 1829

Konu adı

 Saat

İngilizce

Türkçe Tercümesi

(ID)
 

 

 

Hayvan refahı ve

davranış özellikleri

3

Housing Social Animals Sosyal hayvanların yuvalanması 1822
Housing Rodents on Wire Floors Rodentlerin tel zeminli kafeslerde barındırılmaları 1823
Minimizing Pain and Distress Ağrı ve ızdırabın minimize edilmesi 1868
Systematically Monitoring for Pain and Distress Ağrı ve ızdırabın sistematik takibi 1871
Detecting Clinical Signs of Pain and Distress Ağrı ve ızdırabın klinik bulgularının tespiti 1872
Appearance and Behavior Davranış ve dış görünüş 1873
Physical Exam for Clinical Condition Klinik durumlarda fizik muayene 1874
Body Weight Vücut ağırlığı 1875
Fluid and Electrolyte Balance Sıvı ve Elektrolit Dengesi

 

1876
Body Temperature Vucut sıcaklığı 1876
Tumors Tümörler 1878
Detecting Pain and Distress, Genetics, and Biological Features (rat) Rat ağrı ve ızdırabın belirlenmesi, genetik ve biyolojik özellikler 1923
Detecting Pain and Distress, Genetics, and Biological Features  (mice) Farelerda ağrı ve ızdırabın belirlenmesi, genetic ve biyolojik özellikler 1940
Deney hay. üretimi

2

Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine (rat) Ratlarda alternatif araştırma, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1919
Alternatives Searches, Humane Standards, Housing, and Acclimation and Quarantine (mice) Farelerde alternatif araştırma, insani standartlar, yuvalama, iklimlendirme ve karantina koşulları 1936
Deney hay. beslenmesi

1

Teorik ders
Hayvan hastalıkları (mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik)

2

Research Mandates and Occupational Health Issues (rat) Ratlarda araştırma mevuzatı ve iş sağlığı 1917
Research Mandates and Occupational Health Issues (mice) Farelerde araştırmalarında mevuzatı ve iş sağlığı 1834
İş sağlığı ve güvenliği

2

Occupational Health and Safety İş sağlığı ve güvenliği 1920
Personnel Training and Experience Personel eğitimi 1919
Research Mandates and Occupational Health Issues (rat) Ratlarda araştırmalarında mevuzatı ve iş sağlığı 1917
Research Mandates and Occupational Health Issues (mice) Farelerde araştırma mevuzatı ve iş sağlığı 1934